đi đến sở thú để xem những con chim bayđi đến sở thú để xem những con chim bay , cá bơi , cây con khỉ leo lên . Những gì người khác trong cuộc sống bạn muốn làm gì?

source